Ανακάλυψη

υπάρχει κάποιος,

που σ΄αγαπάει με τέτοιο τρόπο,

ώστε να λιώσουν όλες οι αντιστάσεις σου.

Έχει το θρόνο του κάπου μέσα στον κορμό σου.

Παραδώσου σ΄εκείνον!