Περικλής Χριστοδουλόπουλος - Γιόγκα

Η Γιόγκα και ο άνθρωπος

H Τελειότητα είναι η βασική μας ιδιότητα… Οι καθημερινές φροντίδες και έγνοιες σκεπάζουν το εσωτερικό φως  που είναι η φύση μας… Η Γιόγκα είναι το εργαλείο που μας επιτρέπει να παραμερίσουμε την κουρτίνα που μας κρύβει αυτό το φως…

Μπορώ και εγώ να κάνω Γιόγκα;

Όλοι ανεξαιρέτως μπορούν να κάνουν Γιόγκα. Ακόμα και εκείνοι που δεν μπορούν να περπατήσουν. Γιατί δεν είναι ένα άκαμπτο σύστημα που εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Μπορεί ένας δάσκαλος να είναι άκαμπτος αλλά όχι η Γιόγκα! Η γιόγκα διαθέτει μια ποικιλία τεχνικών  για τις ανάγκες, την …